GB Worlds Canada 2017Day 2 Canada v GBDay 2 Mexico v AustraliaDay 2 Sweden v GermanyDay 2 USA v FinlandDay 3 Australia v SwedenDay 3 Mexico v GermanyDay 3 Finland v CanadaDay 3 Final USA v Great BritainDay 3 - Final - Entrances & Post game celebrations